Биохимиялық/клиникалық талдаулар.

Садыхан ОКДМО зертханасында жүргізілген талдаулардың тізімі

1.   Жалпы клиникалық әдістер
2.   Гематология
3.   Клиникалық химия (биохимия)
4.   Анализаторда
5.   Коагулология
6.   Иммунология
7.   Иммуноцитология
8.   Серология
9.   Полимеразды тізбекті реакция (ПТР)
10. Анализатордағы ісік маркерлері